Doetinchemmer kan kiezen voor kleine bak

Gepubliceerd: 29-10-2020 23:10. Bijgewerkt: 30-10-2020 0:05

De gemeenteraad van Doetinchem heeft donderdagavond ingestemd met het grondstoffenplan van het college. Vanaf 2022 moet 10 euro worden betaald voor het legen van de restafvalcontainer, waarbij inwoners wel kunnen kiezen voor een goedkopere, kleinere bak.

"Als we het systeem niet wijzigen, gaan de kosten exponentieel stijgen", aldus wethouder Rens Steintjes tijdens de raadsvergadering. "Elke kilo minder restafval die we produceren, gaat geld opleveren." Doel van de maatregel is het terugdringen van het aantal kilo's restafval naar in totaal honderd kilo per inwoner. Op dit moment is dat 185 kilo, terwijl vanuit het Rijk de taak is opgelegd om dit in 2024 te reduceren naar dertig kilo. Het grondstoffenplan moet hiervoor zorgen en werd met steun van de coalitiepartijen aangenomen.

Oppositiepartijen SP, Gemeentebelangen, Lokaal Belang, PvdA, Partij voor Lokaal Maatwerk en fractie Hubers stemden tegen en zetten veel vraagtekens bij het plan. Zo zou het minima op kosten jagen en mogelijk dwingen tot het vinden van creatieve oplossingen om van afval af te komen. "Mensen met een laag inkomen zijn niet bezig met het scheiden van afval, zij zijn bezig met overleven", aldus Hans Boerwinkel namens de SP. "We zijn bang dat er in toenemende mate afval in andermans container en op straat wordt gegooid."

'Niet op kosten jagen, maar kosten reduceren'
Volgens de wethouder hoeven inwoners niet duurder uit te zijn met de nieuwe afvalregeling omdat het starttarief lager wordt: "Dit is niet de mensen op kosten jagen, het is er juist op gericht om kosten te reduceren. Om door middel van een prijsprikkel het aantal kilo's restafval naar beneden te brengen." Wel beseft het college dat er een risico bestaat dat er meer afvaldumpingen plaats gaan vinden. Daarom wordt ingezet op communicatie door onder meer gebruik te maken van afvalcoaches.

Grotere containers
Het CDA diende met Lokaal Belang, D66 en ChristenUnie/SGP een amendement in om grotere containers met een inhoud van 240 liter in te voeren. Met wethouder Steintjes, en steun van de oppositie, werd een middenweg gevonden in een prijssplitsing. De grotere restafvalcontainer van 240 liter kost per lediging 10 euro, terwijl een inwoner per leging van de kleinere container van 140 liter 5 euro kwijt is. "De verhouding in bedragen is om een extra stimulans te brengen om voor de kleine container te kiezen", aldus Steintjes.

Vier keer per jaar gratis
De VVD wilde met een amendement voor elkaar krijgen dat de restcontainer vier keer per jaar gratis wordt geleegd. "Waar voor het CDA-amendement geldt dat we op 110 kilo restafval blijven per inwoner , blijven we bij dit voorstel op 135 kilo steken", zegt Steintjes, die zich baseert op cijfers uit andere gemeenten. "Dan leveren we fors in." De VVD kreeg alleen steun van Gemeentebelangen. Ook twee amendementen van de PvdA, om de oranje container extra op te halen en 'wormbakken' de norm te maken bij hoogbouw, kregen geen steun.

Huidige kosten
Een eenpersoonshuishouden in Doetinchem betaalt op dit moment 202,32 euro per jaar voor vier containers: plastic (oranje), papier (blauw), tuinafval (groen) en restafval (grijs). Een meerpersoonshuishouden betaalt 247,56 euro. Afgelopen voorjaar hebben Buha en de gemeente een enquête uitgezet en bewonersavonden georganiseerd. Ongeveer driekwart van de respondenten met eigen containers koos voor het betalen per lediging van de restafvalcontainer.

Foto: REGIO8

Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)