Doetinchem wil nieuwe kansen aangrijpen

Gepubliceerd: 07-01-2019 22:01. Bijgewerkt: 08-01-2019 9:25

Burgemeester Mark Boumans heeft in de nieuwjaarstoespraak zijn bewondering uitgesproken over de discipline en medewerking van inwoners tijdens de jaarwisseling in Doetinchem. Hij sprak een dankwoord uit aan alle hulpverleners die paraat stonden om te helpen.

“Blijkbaar onderscheiden we ons in Doetinchem van veel andere gemeenten doordat het hier relatief rustig verlopen is”, aldus Boumans in zijn speech. Hij blikte ook terug op de hoogtepunten van het afgelopen jaar in de gemeente. “Ik kijk met een blij gevoel terug naar de openingsceremonie van de Special Olympics en aan de saamhorigheid die de sport teweeg kan brengen. Diezelfde saamhorigheid beleefde ik ook bij de behaalde promotie van de Graafschap.” Boumans is er van overtuigd dat nieuwe sportieve successen voor de voetbalclub in het verschiet liggen. Andere hoogtepunten die Boumans aanhaalde was het festival BuitenGewoon, de vondst van de kazemat aan de Terborgseweg en het binnenhalen van de regiodeal voor de Achterhoek en de daarmee gepaard gaande subsidie van 20 miljoen euro. De burgemeester keek ook terug op de minder leuke dingen van het afgelopen jaar, zoals de Domus in Wehl waar de soms schrijnende situatie van verwarde personen de nodige zorgen baren. “Je wil als burgemeester het liefst dat iedereen blij en tevreden is, maar als er zorgen zijn, of het veiligheidsgevoel in het geding is, moet je soms maatregelen nemen die noodzakelijk zijn.”

Boumans keek ook vooruit op 2019 en ging met name in op het thema duurzaamheid. “Duurzaamheid is meer dan CO2 uitstoot beperken: het gaat ook over duurzame relaties, duurzaam omgaan met de middelen die we hebben en investeringen doen die bijdragen aan die duurzame samenleving. Graag zou ik zien dat we dat als een opgave voor ons allen zien. Dat we alleen samen die duurzame doelen kunnen bereiken.” Boumans besloot zijn toespraak met de boodschap dat 2019 het jaar wordt van kansen pakken en benutten. "Laten we in 2019 uitdragen dat iedereen een Doetinchemmer is. Ik zie hier een zaal vol ambassadeurs voor me. Samen gaan we iedereen vertellen over ons prachtig Doetinchem.”

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)