Doetinchem wil groot evenement naar stad

Gepubliceerd: 24-09-2021 7:09. Bijgewerkt: 24-09-2021 10:13

De gemeente Doetinchem is optimistisch over de begroting voor komend jaar. Door diverse meevallers is er voldoende geld om toekomstige risico’s op te vangen en investeringen te doen en is er zelfs geld om een groot evenement naar de stad te halen.

“We hebben moeilijke jaren gehad, maar door de economische groei kunnen we nu meer gaan ontwikkelen”, zegt wethouder financiën Henk Bulten. Twee jaar geleden moest Doetinchem nog bezuinigen en pijnlijke keuzes maken toen het negen miljoen tekort kwam. “Een jaar later kregen we corona erover heen en hebben we horeca, bedrijven, cultuurinstellingen en sportverenigingen in de benen moeten houden”, zegt Bulten. Nu heeft de gemeente ‘de wind weer in de rug’ en houdt het dit jaar 6,7 miljoen over en de verwachting voor 2022 is zelfs 7,3 miljoen. “Deze bedragen worden toegevoegd aan onze algemene reserve, zodat we een goede financiële positie hebben voor de komende jaren”, aldus Bulten.

Doetinchem spreekt nog steeds de ambitie uit om te groeien naar 70.000 inwoners in 2036. “Alleen is dat geen doel op zich, maar gaat het om de kwaliteitsslag die we ermee willen bereiken”, zegt Bulten. Door in te zetten op woningbouw hoopt Doetinchem jongeren en jonge gezinnen te behouden. “Deze groep ontbreekt grotendeels in Doetinchem en hebben we nodig om meer balans in de samenleving te krijgen”, zegt Bulten. “Maar het is ook belangrijk voor de arbeidsmarkt in de regio en om onze lokale voorzieningen in stand te houden.”

Bouwen en nieuwe bedrijvigheid
Volgend jaar wordt begonnen met de bouw van ruim 130 woningen in Wijnbergen De Kwekerij en zo’n 260 woningen aan Keppeloord. Ook worden dan de geplande werkzaamheden aan de binnenstad, zoals het aantrekkelijker maken van de Oude IJssel en de stadsboulevard, afgerond. De gemeente verwacht dat het A18 Bedrijvenpark in Wehl binnen afzienbare tijd is uitverkocht. Daarom wordt het komend jaar geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn voor inbreiding en transformatie op de bedrijventerreinen om nieuwe bedrijvigheid te kunnen faciliteren.

Groot evenement naar Doetinchem
Om de Doetinchemse binnenstad na corona nog aantrekkelijker te maken steekt de gemeente volgend jaar drie ton in een groot evenement dat in de stad moet gaan plaatsvinden. Over welk evenement het gaat kan Bulten nog geen uitspraken doen. “Ik laat de strik nog even om de doos”, lacht Bulten. “We hebben wel gemerkt dat grootschalige evenementen, zoals het EK vrouwenvoetbal en de Special Olympics heel succesvol waren.” De kosten voor het grootschalig evenement worden gedekt uit de coronareserves. Voor de overige 150.000 euro worden sponsoren gezocht, zoals maatschappelijke organisaties en bedrijven.

'Stilzitten is geen optie'
Voor de komende periode verwacht de gemeente met name grote financiële uitdagingen in de invoering van de omgevingswet, kosten in het sociaal domein en de energietransitie. “Stilzitten is geen optie”, aldus Bulten. “Het is van groot belang om te blijven innoveren in de wijken, zodat ze ook in de toekomst vitaal en krachtig blijven.”

Foto: REGIO8

Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)