Doetinchem sluit jaarrekening af met tekort

Gepubliceerd: 28-05-2019 14:05. Bijgewerkt: 28-05-2019 15:05

De gemeente Doetinchem heeft vorig jaar een tekort moeten noteren van één miljoen euro. Dat blijkt uit de gepubliceerde jaarcijfers over het jaar 2018.

Het tekort is mede ontstaan door grotere uitgaven binnen het sociaal domein, waarop de gemeente niet altijd invloed heeft. " De open einde regeling in de jeugdwet is daar een goed voorbeeld van", zegt wethouder Henk Bulten. " Via rechters, gecertificeerde instellingen en via huisartsen kan er een beroep op jeugdzorg worden gedaan, maar de rekening komt altijd terecht bij de gemeente." Volgens Bulten zijn de tekorten in het sociaal domein in lijn met andere gemeenten en is er sprake van een landelijke trend. De drie hoofdthema's, 'Doetinchem Centrumstad', 'Sterke samenleving' en 'Veranderende leefomgeving', uit het coalitieakkoord zijn volgens de gemeente steeds beter zichtbaar in de financiële stukken en in de samenwerkingsverbanden die het college is aangegaan.

"Door verbinding te zoeken met verschillende partijen wordt ingezet op een duurzame economie en een energie neutrale gemeente. Het aanjaagfonds duurzame energieopwekking is hiervan een voorbeeld", aldus Bulten. "Iedereen heeft ook kunnen zien dat we met de werkzaamheden aan de Terborgseweg nadrukkelijk investeren in een goede en blijvende bereikbaarheid van Doetinchem. De jaarrekening 2018 wordt binnenkort nog behandeld in de gemeenteraad.

Foto: REGIO8

Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)