Doetinchem sluit 2020 af met meevaller

Gepubliceerd: 11-06-2021 11:06. Bijgewerkt: 11-06-2021 11:59

Doetinchem heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van ruim tien miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van de gemeente die donderdag is gepresenteerd.

De meevaller van 10,3 miljoen heeft de gemeente te denken aan de verkoop van gronden voor woningbouwplannen (vier miljoen) en een extra meevaller van één miljoen euro vanuit het gemeentefonds. “Dit zijn incidentele meevallers, dat wil zeggen dat het volgend jaar zo weer anders kan zijn”, zegt wethouder financiën Henk Bulten. In totaal werd er vorig jaar door gemeente dertien miljoen euro extra uitgegeven door corona. “Veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben een zeer moeilijk jaar achter de rug. Daar waar mogelijk en noodzakelijk hebben we ondersteuning geboden, zowel inhoudelijk als financieel”, aldus Bulten.

Naast de extra coronakosten heeft de gemeente het afgelopen jaar geïnvesteerd in het betrekken van de Oude IJssel bij de binnenstad. Ook werd het Cultuurbedrijf opgericht, waarin culturele instellingen als het Amphion en De Gruitpoort samenwerken. Ook werd geld uitgetrokken voor de samenvoeging van middelbare scholen tot het Panora Lyceum en het Houtkamp College en zijn plannen opgesteld voor de realisatie van een circulair ambachtscentrum.

Blijven investeren
Ook richting 2022 wil Doetinchem blijven investeren, waaronder in woningbouw. Zo liggen er plannen voor ruim 130 woningen in de wijk Wijnbergen De Kwekerij, nieuwe kavels op het voormalig Saronix-terrein en rond Schouwburg Amphion. Ook kijkt de gemeente naar leegstaand vastgoed om te transformeren naar woningen. Qua infrastructuur wordt geld uitgetrokken voor de Wijnbergseweg-Doetinchemseweg, de Hoofdstraat in Gaanderen en de herinrichting van de Rekhemseweg-Lijsterbeslaan.

Zorgen over Rijksgeld
Doetinchem maakt zich zorgen over de taken die vanuit het Rijk naar de gemeente worden geschoven zonder voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen. “Komend jaar staat onze begroting als een huis, maar voor de jaren daarna moet er geld bij”, aldus wethouder Bulten. De gemeente liet deze zorg anderhalve maand geleden al blijken in een brief richting de onderhandelaars van het nieuwe kabinet.

Foto: REGIO8


Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)