Doetinchem onderzoekt glazen plaat kazemat

Gepubliceerd: 19-03-2019 20:03. Bijgewerkt: 20-03-2019 9:18

Doetinchem onderzoekt of de kazemat middels een ondergrondse bak met glazen plaat in de toekomst te zien zal zijn voor publiek. Dat heeft het college dinsdag besloten.

De afgelopen tijd zijn elf verschillende scenario’s voor het behoud van de kazemat onderzocht en in kaart gebracht. Volgens het college van Doetinchem past de variant van een ondergrondse bak en een glazen plaat om de kazemat zichtbaar te houden bij het ambitieniveau van de stad. In een vervolgonderzoek wordt de haalbaarheid van dit scenario onderzocht. Zo wordt er volgens de gemeente gekeken naar de verkeersdoorstroming, de bereikbaarheid, effecten op de stad, draagvlak in de samenleving en de financiële consequenties. Het vervolgonderzoek wordt in de komende maanden uitgevoerd. Op basis van die resultaten gaat het college opnieuw een besluit nemen en wordt een advies aan de gemeenteraad voorgelegd.

Een aantal scenario’s om de kazemat fysiek en virtueel zichtbaar te maken worden op korte termijn al gerealiseerd. Het markeren van de locatie van de kazemat wordt meegenomen in de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden op de Terborgseweg. Ook wordt er binnen afzienbare tijd een informatiepaneel geplaatst op het plein bij het gemeentehuis. Hierop is te zien wat er zich onder de weg bevindt en ook is er achtergrondinformatie over de kazemat op te lezen. Daarnaast wordt er ook een online 3D-model van de kazemat ontwikkeld, zodat volgens de gemeente de jongere generatie wordt aangesproken en de kazemat bij een breder publiek onder de aandacht wordt gebracht.

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)