Doetinchem moet pijnlijke keuzes maken

Gepubliceerd: 28-09-2019 15:09. Bijgewerkt: 28-09-2019 16:10

Doetinchem staat de komende tijd voor scherpe keuzes. De gemeente komt in 2019 negen miljoen tekort, onder meer ontstaan door oplopende kosten in de jeugdzorg en het sociale domein. Als er geen maatregelen worden genomen stijgt het tekort in 2023 naar twaalf miljoen. Daarom gaat de onroerende zaakbelasting (ozb) met vijf procent omhoog, wordt parkeren duurder en wordt er bezuinigd op het minima-beleid en de zorg.


"Er moeten keuzes gemaakt worden en de gemeenteraad zal daar een afweging in moeten maken", zegt wethouder Henk Bulten over de voorgenomen maatregelen. "Aan de hand van die keuzes gaat de Doetinchemmer hier iets van merken." De OZB gaat met vijf procent omhoog. Dat betekent dat een eenpersoonshuishouden 33,80 euro meer gaat betalen en een meerpersoonshuishouden 35,56 euro. Dat levert een inkomensverhoging op van 700.000 euro. "Dat is niet leuk, maar we hebben ook gekeken naar wat de verhoging betekent en hoe zich dit verhoudt met andere gemeenten in de regio.", aldus de wethouder, die aangeeft dat Doetinchem daarmee nog steeds onder het regiogemiddelde zit.

De hele oppositie vindt de voorstellen onduidelijk en wil weten wat voor impact de bezuinigingen gaan hebben op de samenleving. "De betekenis voor mensen die nu, via een bijdrage van de gemeente, kunnen meedoen aan sport en cultuur is niet duidelijk", aldus PvdA-raadslid Steven Kroon. "Als je dat niet weet, dan kun je geen besluit nemen over bezuinigingen vind ik."

Doetinchem kent een structureel tekort als het gaat om parkeren. Daarom stelt het college onder meer voor om de prijs voor een dagkaart te verhogen van 4 euro naar 4,50 euro en betaald parkeren in te stellen tot 's avonds negen uur. "We hebben ook gekeken naar ons aanvalsplan binnenstad waar veel geld naar toe gaat, maar ook daar moet het een tandje minder. Dat betekent niet dat het ook altijd slechter hoeft te zijn", zegt Bulten.

Zorg en minimabeleid
Ook op de zorg en het minimabeleid wordt flink bezuinigd. Zo stelt het college voor om vanaf 2020 structureel 50.000 euro te besparen op de mantelzorg, moet er worden bespaart op het armoedebeleid en wordt er bezuinigd op de buurthuizen. Ook zal de gemeente Doetinchem in eigen vlees gaan snijden en zal de gemeentelijke organisatie worden ingekrimpt. De gemeente wil actief met een aantal stakeholders in gesprek die de bezuinigingen straks gaan merken. Daarom worden de verschillende partijen op 7 oktober uitgenodigd in de Steck en zal er een toelichting worden gegeven.

De tekorten worden mede veroorzaakt door tegenvallende financiële middelen vanuit het Rijk. "Ik verwijt in Den Haag helemaal niemand iets", zegt Bulten. "Er zijn nu eenmaal keuzes gemaakt, maar dat betekent niet dat we er helemaal niets aan doen. Onze lobby richting provincie en het Rijk is wekelijks op elke mogelijke manier." Volgens de wethouder moet hij roeien met de riemen die hij heeft en dealen met het geld dat vanuit het Rijk komt. "Het is gemeenschapsgeld en daarin zullen keuzes moeten worden gemaakt. Het zijn moeilijke keuzes, daar lopen we niet voor weg."

Op 14 november moet Doetinchem een sluitende begroting overhandigen aan de provincie Gelderland. Een week ervoor wordt daarover in de raad een besluit genomen. Volgens Kroon is dat een stap te vroeg. "Je kunt meer ruimte krijgen om na te denken over verantwoorde bezuinigingsmaatregelen", aldus het PvdA-raadslid, die zelf ook navraag deed over de indiendatum bij de provincie. "Ik begrijp werkelijk waar niet waarom die ruimte niet wordt gepakt." Volgens Kroon moeten er de komende tijd veel stappen worden gezet. "We gaan met organisaties en instellingen uit de samenleving in gesprek, over wat de bezuinigingen gaan betekenen voor die partijen."

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)