Doetinchem geeft ruimte aan windmolens

Gepubliceerd: 20-03-2019 9:03. Bijgewerkt: 20-03-2019 9:58

Doetinchem geeft initiatiefnemers de ruimte om met omwonenden te werken aan de ontwikkeling van zonneparken en windmolens. De projecten moeten bijdragen aan de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.

“Hiervoor zijn nieuwe energiebronnen zoals zonneparken en windmolens noodzakelijk”, zo laat de gemeente Doetinchem weten over de energieambitie. Als het beleidskader Duurzame Energieopwekking definitief door de raad is vastgesteld komt ruimte om grootschalige projecten voor duurzame energieopwekking in behandeling te nemen. Doetinchem verwacht dat de eerste projecten, waarbij als voorbeeld zonneparken en windmolens worden benoemd, snel zichtbaar zullen worden.

De gemeente benadrukt wel dat overleg met omwonenden belangrijk is: “Omdat deze duurzame energiebronnen zorgen voor veranderingen in onze omgeving is samen met een groep inwoners gekeken waaraan deze initiatieven moeten voldoen. Het behouden, en waar mogelijk versterken, van de ruimtelijke kwaliteit en een zo groot mogelijke maatschappelijke betrokkenheid staan voorop.”

Foto: REGIO8

Copyright © 2019 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)