De Graafschap verlaat over maand SVDW

Gepubliceerd: 29-10-2019 11:10. Bijgewerkt: 29-10-2019 13:13

De Graafschap traint komende maand voor het laatst op de voetbalvelden van SVDW in Doetinchem. De gemeente verwacht met ingang van december te starten met werkzaamheden om het sportcomplex terug te geven aan natuurgebied De Zumpe, hoewel de vergunningsaanvraag door de stikstofproblematiek nog niet wordt opgepakt.

“De uitspraak van de Raad van State zorgt ervoor dat de vergunningverlening voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt lastiger is”, zo laat een woordvoerder van Doetinchem weten. In mei oordeelde de hoogste rechter dat het Programma Aanpak Stikstof in strijd is met Europees gestelde kaders. “Deze uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor allerlei economische activiteiten, zoals woningbouw, veehouderijen, wegenbouw en industrie, maar ook voor de inrichting van het tweede deelgebied van De Zumpe. Die inrichting gebeurt immers met machines en daarbij komt stikstof vrij.” De gemeente benadrukt dat de ambitie om de voetbalvelden terug te geven aan de natuur blijft staan.

Tot de vergunning verstrekt kan worden, kijken de provincie, de gemeente en het Waterschap Rijn en IJssel naar zaken die nu al opgepakt kunnen worden. “We gaan in overleg over wat er vooruitlopend op de inrichting gedaan kan worden om verdere verdroging tegen te gaan”, aldus de gemeente. “De realisatie zal, zodra het vergunningtechnisch kan, weer opgepakt worden, maar partijen willen dat met alle zorgvuldigheid doen. Naar de omgeving toe én met het oog op de wet- en regelgeving.”

Geen extra parkeerruimte
Na het vertrek vanaf de velden van SVDW, werkt de selectie van De Graafschap de trainingen af op De Bezelhorst. Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp geeft aan dat nog is gekeken naar de mogelijkheid om extra parkeerruimte te realiseren bij de velden van SVDW aan de Badweg. “Die mogelijkheid is er niet”, zegt de algemeen directeur. “De gemeente zit heel strak aan de grenzen van het natuurgebied.”

Foto: REGIO8

Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)