Coronabank voor organisaties Bronckhorst

Gepubliceerd: 28-07-2020 15:07.

Bronckhorst opent een coronabank om maatschappelijke organisaties en verenigingen financieel te ondersteunen om zo toekomstbestendig te blijven. Daarnaast verdeelt de gemeente ruim vijftigduizend euro onder dorps- en buurthuizen, culturele instellingen en organisaties met liquiditeitsproblemen.

"Het doel van deze verenigingssteun is om gericht financiële noodhulp te kunnen bieden aan de samenleving", aldus de gemeente. "Ontmoeting blijft belangrijk en daarvoor zijn maatschappelijke ontmoetingsplekken nodig. De hoogte van het noodfonds is gebaseerd op het inwoneraantal van onze gemeente." Bronckhorst ontvangt van de provincie Gelderland een bedrag van 101.000 euro voor acute noodhulp aan instellingen en organisaties die door de coronacrisis in de financiële problemen komen.

De provincie wil weten waar het geld naartoe gaat, maar gemeenten mogen zelf bepalen welke verdeling zij maken. "Wij kiezen voor snelle ondersteuning van organisaties met sociaal maatschappelijke activiteiten die aangegeven hebben dat ze het moeilijk hebben", laat Bronckhorst weten. Het college heeft besloten 53.000 euro te verdelen onder dorps- en buurthuizen en culturele instellingen en organisaties met liquiditeitsproblemen.

48.000 euro in coronabank
Daarnaast stort de gemeente 48.000 euro in een zogenaamde ‘coronabank’. Verenigingen en organisaties kunnen hier een aanvraag indienen voor financiële hulp of ondersteuning. "Vanaf 1 september kunnen verenigingen en organisaties die te maken hebben met financiële problemen als gevolg van de coronamaatregelen, een aanvraag doen voor financiële compensatie en/of ondersteuning", aldus de gemeente, die aangeeft dat de verenigingen eind augustus een mail krijgen met daarin de aanvraagprocedure.

Foto: REGIO8

Copyright © 2022 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)