Buurt wil nieuw gesprek over Gat van Roelofs

Gepubliceerd: 06-02-2019 15:02. Bijgewerkt: 06-02-2019 16:27

Omwonenden van de toekomstige zandwinlocatie in Nieuw-Dijk bij Didam geven aan dat er geen akkoord is over het plan van zandwinner Roelofs. De buurt gaf dinsdagavond in de commissievergadering van de gemeente Montferland aan niet blij te zijn met de locatie van het toekomstige depot, omdat dit het zicht van de buurtbewoners zou beperken.


 "We hadden gehoopt op veel meer bijval van de wethouder", zegt Emy Sloot namens de buurt. Wethouder Walter Gerritsen gaf in de commissievergadering aan dat er wel overeenstemming zou zijn met de buurt over de uitwerking van het plan. Dit tot onbegrip van de buurtbewoners in de zaal. "Je zag dat veel fracties ons wel steunden en ook bij de wethouder er op aandrongen om het proces samen met de buurt weer op te pakken. Wij hebben niet echt de indruk gekregen dat de wethouder daar veel aan wil doen." Het afgelopen jaar heeft de buurt verschillende overlegmomenten gevoerd onder leiding van onafhankelijk bureau Spectrum met Roelofs en leek er een oplossing over de verplaatsing van het depot en de afvoerroute van de zandwinlocatie via de Oude Arnhemseweg. Volgens de buurt kwam Roelofs terug op het verplaatsen van het depot en zou deze toch weer op de oude locatie komen.

Er moet eerst weer een opening komen volgens de buurtbewoners en zij willen met Roelofs in overleg over de aanpassing van de locatie. "Wij hebben een kanteling van het depot voor ogen en willen daar overeenstemming over", laat Sloot weten. "Spectrum gaat de bevindingen van de laatste bijeenkomst op papier zetten en dit terugkoppelen naar de raad. Wellicht kunnen we er op deze manier er toch uit komen met elkaar." Ook veel partijen in de commissie willen een snelle oplossing. Wethouder Gerritsen vindt dat de oplossing vanuit de firma Roelofs moet komen. "Roelofs moet zorgen voor voldoende draagvlak in de buurt. Ik zal daarop aandringen."

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)