Bezuiniging Montferland raakt voorzieningen

Gepubliceerd: 04-10-2019 14:10. Bijgewerkt: 04-10-2019 14:39

Montferland komt mede door een gebrek aan financiële middelen vanuit het Rijk structureel drie miljoen euro tekort. Om het huishoudboekje op orde te krijgen stelt het college onder meer voor om het zwembad in Didam te sluiten en het gemeentepunt Gouden Handen in 's-Heerenberg op den duur dicht te doen.

“Dat heeft een forse impact op de begroting”, zegt wethouder Martin Som over het uitblijven van financiële middelen vanuit de landelijke overheid voor uitvoering van het sociaal domein. Het college wordt dan ook gedwongen tot keuzes en stelt de raad een pakket aan maatregelen voor om de begroting sluitend te maken. Zo gaan de woonlasten voor inwoners van Montferland met vier procent omhoog. Ook wil de gemeente af van dubbele voorzieningen. De kleine kernen in de gemeente worden hierbij buiten beschouwing gelaten. “Op dit moment hebben we twee zwembaden, twee bibliotheken en twee locaties waar een muziekschool is gehuisvest in onze gemeente”, zegt Som.

Volgens wethouder Oscar van Leeuwen voelt dat als een getrouwd stel dat samenwoont, maar wel beide inboedels in stand wil houden. De financiële steun voor zwembad De Hoevert in Didam wordt per 2021 stop gezet wat een besparing van 245.000 euro op jaarbasis oplevert. Ook aan het schoolzwemmen in de gemeente komt een einde. “De meeste kinderen halen hun zwemdiploma al voordat ze gaan schoolzwemmen”, aldus Som. “Met verenigingen die gebruik maken van het zwembad gaan we in overleg en kijken we naar mogelijkheden bij andere zwembaden in de regio.”

Meer samenwerking

Voor armoede of minima gezinnen blijft de meedoenregeling bestaan om op die manier in aanmerking te komen voor zwemlessen. De bibliotheken, muziekscholen en welzijnsorganisatie Welcom moeten beter gaan samenwerken, waardoor vanaf 2022 een bezuiniging van 260.000 euro wordt gerealiseerd. “We moeten snoeien om te groeien”, zegt Van Leeuwen. “Het is aan de instellingen om hier een weg in te vinden, waarna wij als gemeente het proces kunnen begeleiden.”

Gouden Handen verlaten
Het college stelt ook voor om het gemeentepunt Gouden Handen in s-Heerenberg, waar ook de gemeenteraad vergadert, binnen een paar jaar te sluiten. Deze stap zou een besparing van enkele tonnen op jaarbasis kunnen betekenen, maar het huurcontract loopt nog tot 2023. “We hebben nu een soort Brussel-Straatsburg constructie", aldus van Leeuwen. "We willen terug naar één gemeentehuis.” Ook de werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals veeg en snoei werkzaamheden, moeten integraal worden opgepakt zodat kosten kunnen worden bespaard.

Geen geld voor topsport
Montferland wil verder geen geld meer investeren in topsport. Hoewel er sinds 2016 jaarlijks 100.000 euro gereserveerd staat, is dit bedrag slechts ingezet voor het NK Wielrennen in 2017. De gemeente ziet topsport niet als kerntaak en wil streven om Montferland op een andere manier ‘op de kaart te zetten’. Wel wil de gemeente 20.000 euro van het gereserveerde bedrag inzetten voor de bevordering van toerisme.

De gemeenteraad van Montferland besluit op donderdagavond 7 november over de bezuinigingsmaatregelen tijdens de begrotingsbehandeling.

Foto: REGIO8


Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)