Baakse Beek aangepast voor klimaatverandering

Gepubliceerd: 12-07-2019 10:07. Bijgewerkt: 12-07-2019 10:50

In samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel, de provincie en de gemeente Bronckhorst wordt het gebied rond de Baakse Beek aangepakt en voorbereid op klimaatverandering. Donderdag werd een intentieverklaring ondertekend op landgoed ’t Medler.

“Om het gebied voor de langere termijn duurzaam en rendabel te houden is een gezamenlijke aanpak nodig”, zo laat het Waterschap Rijn en IJssel weten. “Een aanpak met aandacht voor erfgoed, natuur, landbouw en toerisme.” De Baakse Beek is volgens het Waterschap niet goed voorbereid op langdurige droogte of heftige regenbuien. “Om erfgoed, natuur, landbouw en toerisme duurzaam te behouden en te versterken, is het nodig het grondwaterpeil in het beekdal structureel te verhogen. Lokale watergangen worden gedempt of ondieper gemaakt. Zo kan het lokale water in het voorjaar langer worden vastgehouden.”

Door de aanpassingen krijgt het water langer de tijd om in de bodem te zakken, waardoor het grondwaterpeil stijgt. “De verbeterde spons- en bufferwerking van de bodem leidt tot gunstiger condities voor de natuur”, aldus het waterschap. “Met aanvullende maatregelen kan ook de landbouw in droge perioden van deze betere condities profiteren. Dit biedt tevens nieuwe mogelijkheden voor de landbouw in de overgang naar kringlooplandbouw.”

Foto: Ivo Hutten


Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)