Arbitragezaak Te Braak tegen de Graafschap

Gepubliceerd: 22-10-2018 19:10. Bijgewerkt: 22-10-2018 23:26

In het trainingscentrum van de KNVB Campus dient vanavond de arbitragezaak waarin het voormalig hoofd van de jeugdopleiding Dennis te Braak tegenover De Graafschap staat. Volg hieronder de gebeurtenissen in de arbitragezaak:

Update 19.45 uur: Voorzitter Adriaanse opent de arbitragezaak. Advocaat Brantjes van Dennis te Braak krijgt het woord. Begint als eerste over het verweerschrift van De Graafschap. Brantjes geeft aan dat De Graafschap vindt dat Te Braak nog geen twee jaar bij de stichting waaronder de voetbalacademie valt werkte.

De advocaat weidt zich uit over de brief die Te Braak ontving als aanzegging van het niet verlengen van het contract van de voormalig hoofd van de jeugdopleiding. "Deze brief is onmiskenbaar bedoelt als het omzeilen van de verlengingspassage. Dit dient in mijn ogen te worden gezien als een opzegging." Brantjes geeft aan dat het beleid van De Graafschap is om de aanzeggingsbrieven te sturen om de vrijheid te hebben om zich vrij te manoeuvreren met betrekking tot personeelsbeleid. "Door het sturen van de brief kan de club drie maanden vrij handelen en op de laatste dag van de drie maanden alsnog een verlenging aanbieden."

"Wij bestrijden de formaliteit van deze brief", aldus Brantjes. De advocaat geeft aan dat trainers aan de grillen van de club zijn overgeleverd door deze constructie. "De meeste clubs doen dit op dezelfde manier. Dit is de standaard bij de clubs."

Update 19:53 uur: De advocaat van Te Braak legt het verschil tussen een opzegging en een aanzegging uit. Deze legt uit dat het verschil tussen een aanzegging en een opzegging niet ten nadele van de werknemer mag zijn. "Het standpunt dat Ter Braak inneemt dat er sprake is geweest van een opzegging", aldus Brantjes. "Als er een opzegging is, heb je automatisch recht op een transitievergoeding." Vervolgens schets Brantjes dat het het onduidelijk was voor Te Braak wat zijn taken zouden zijn, na het uit elkaar halen van de jeugdopleiding en de club. Ook geeft de advocaat aan dat het op het gebied van het personeelsbeleid erg rommelig was binnen de club.

Update 20.10 uur: Brantjes geeft aan dat Te Braak verbaast was over de brief die hij ontving op 28 maart. "In WhatsApp-gesprekken toont Te Braak zijn verwondering over de brief. Hij dacht dat ze in gesprek waren over verlenging en toen ontving hij opeens die brief." Brantjes vindt dat de club met de brief een eerder aanbod in heeft getrokken. Volgens Brantjes heeft Te Braak ook na 1 april meermaals gevraagd hoe het met de aanbieding stond. "Hofstede wilde niet alleen met Te Braak praten, daar moest altijd iemand bij zijn. Ondanks meerdere vragen heeft hij na 1 april niks meer gehoord over het aanbod."

Update 20.15 uur: Brantjes rondt zijn betoog af. "Conclusie: er is sprake van een opzegging en dus moet er sprake zijn van een transitievergoeding. De opleidingsvergoeding, het tegenverzoek van De Graafschap, daar hebben we twee dingen over te zeggen. Het initiatief lag bij de club en daarnaast is Te Braak na de deadline die in het contract stond vertrokken, dus hoeft hij deze kosten niet terug te betalen."

Update 20.20 uur: Het is de beurt aan De Graafschap. De advocaat geeft aan dat hij hier niet zit als advocaat van de club maar als vertegenwoordiger van de STAA (Stichting Talentenacademie Achterhoek). Vervolgens weidt ook hij zich uitgebreid uit over het verschil tussen een opzegging en een aanzegging. "Deze brief is verzonden om de formele fouten te voorkomen. Niet om trainers te pesten. Zoals al vele jaren gebeurt. Dit jaar ziet Te Braak deze brief anders."

De advocaat van de STAA is het niet eens met Te Braak. "Te Braak heeft zelf besloten om zijn dienstverband te beëindigen. Er is hem wel degelijk een contract aangeboden. De STAA was volledig tevreden over Te Braak. Vandaar dat hij ook als eerste van de hele jeugdopleiding een contract voor het seizoen 2018-2019 aangeboden gekregen heeft. Er hoeft geen sprake te zijn van een verbeterde aanbieding, maar sprake van een gelijkwaardige aanbieding. Dat was het geval."

Update 20.25 uur: Volgens de advocaat van de STAA zou het normaal zijn om bij een mogelijke beëindiging van het contract van Te Braak met elkaar in gesprek te gaan. Vanuit beide kanten is dit volgens de STAA nooit gebeurd. "Dat Te Braak wel degelijk wist dat het aanbod ook na de brief nog altijd gold, blijkt uit de stukken voor het volgende seizoen waaronder hij telkens zijn naam zette. Na de brief werden meerdere vergaderingen belegd over het seizoen 2018-2019, waarbij bij het hoofd jeugdopleidingen consequent de naam Dennis te Braak staat ingevuld. Daar heeft Te Braak nooit een opmerking over gemaakt."

"Uit een WhatsApp-bericht van 2 mei 2018 van George de Jong naar Te Braak blijkt dat Te Braak wel degelijk wist dat het contract nog gold. Daarin schrijft De Jong; 'Het contract ligt voor je klaar'. Daaruit blijkt dat Te Braak wist dat het aanbod nog gold. Op 2 mei 2018 lag er dus wederom een contractvoorstel", aldus de advocaat.

Update 20.30 uur: De advocaat van de STAA geeft aan dat Te Braak niet meer gelukkig was bij de jeugdopleiding van De Graafschap. "Pas nadat bekend was dat Te Braak wegging, werd de vacature voor een nieuwe hoofd jeugdopleidingen door Te Braak gepubliceerd. Als Te Braak in het nieuwe seizoen niet langer de hoofd van de jeugdopleiding zou zijn, dan had deze vacature al veel eerder geplaatst kunnen worden." De advocaat rondt af en stelt dat er van een transitievergoeding geen sprake kan zijn en dat volgens de STAA de opleidingskosten terug betaald moeten worden.

Update 20.35 uur: Voorzitter Adriaanse vraagt aan de STAA waarom de stichting toch een aanzeggingsbrief heeft verstuurd en niet gewoon het contract automatisch heeft laten doorlopen als de STAA zo tevreden was over Te Braak. "Dat was een mogelijkheid", geeft de advocaat namens de STAA aan. "Maar wij, juristen, begrijpen dat makkelijker dan een stichting die niet beschikt over dergelijke kennis van het recht." Vervolgens leest de advocaat namens de STAA voor dat er aan Te Braak is aangegeven dat het slechts een formaliteit behelst.

Vervolgens vraagt de voorzitter van de arbitragecommissie hoe de formele aanzegging een trainer zekerheid geeft. De advocaat van de jeugdopleiding geeft aan dat de brief gezien moet worden in het grotere geheel. "Als je die brief zomaar krijgt, dan begrijp ik dat. Maar er is meerdere keren vanuit de STAA aangegeven hoe tevreden zij over Te Braak waren."

Update 20.45 uur: Te Braak geeft aan dat in 2017 ook pas in juli een nieuw contract getekend is, vanwege een conflict over de aanstelling van trainers. "Toen dacht ik ook dat ik per 1 juli niet meer bij De Graafschap zou werken. Maar toen had ik vaak contact met George de Jong, die mij vertelde dat het goed zou komen met het contract. Dat was dit jaar niet het geval."

Vervolgens geeft Te Braak aan dat hij niet de eerste was die vastgelegd werd voor het seizoen 2018-2019. "Er was al iemand vastgelegd, zonder mijn medeweten. Door Peter Hofstede is aangegeven dat het beter was voor mij om te vertrekken. Nadat ik die brief kreeg was ik er niet meer zeker van dat ik kon blijven. Na de brief vervallen eerdere afspraken."

"Op vijf april is vooral de relatie tussen Peter en mij besproken in een vergadering met onder andere de nieuwe algemeen directeur, George de Jong en Edo Bosga", aldus Te Braak. "Er is geen agenda en er zijn ook geen notulen van, dus is het zijn woord tegen mijn woord. Ik gaf in december altijd aan of we met trainers door wilden. Bij mij is dat niet gebeurd. Ik denk dat de relatie met Peter Hofstede de reden is dat De Graafschap van mij af wilde. Er zijn verschillende incidenten geweest in die tijd, onder andere met betrekking tot de contractverlening van Iwan Geurts. George de Jong is de man die mij graag wilde houden en daarom kreeg ik zo laat nog een contractaanbod."

Update 21.00 uur: "Ik weet niet waar het idee vandaan komt dat Peter Hofstede van Te Braak af wilde", aldus de advocaat van de STAA. "In email-verkeer met het bestuur staat duidelijk dat Hofstede aangeeft met De Jong en Te Braak te hebben gezeten en door te willen met Te Braak." De STAA blijft bij het standpunt dat er duidelijk is gemaakt aan Te Braak dat er een nieuwe contractaanbieding lag.

Update 21.10 uur: "Er is nooit getwijfeld over het functioneren van Te Braak als hoofd opleidingen", aldus Peter Hofstede. "Als assistent-trainer boterde het niet met de hoofdtrainer. Toen hebben we besloten Dennis volledig als hoofd jeugdopleidingen in te zetten. Vervolgens zijn er een aantal uitlatingen gedaan in de media en daarvan heb ik tegen Dennis gezegd dat ik daar niet blij mee was. Dat had niks te maken met zijn functioneren als hoofd jeugdopleidingen", besluit Hofstede.

Update 21.15 uur: Voorzitter Adriaanse sluit de zitting en geeft aan binnen vier weken uitspraak te doen.


Copyright © 2021 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)