Achterhoek waakzaam voor hoog water

Gepubliceerd: 16-07-2021 11:07. Bijgewerkt: 16-07-2021 11:31

Het Waterschap Rijn en IJssel verwacht de top van het hoogwater in de Rijn bij Lobith op zondagochtend. De organisatie verwacht in de Achterhoek geen problemen, wel worden aan beide kanten van de grens maatregelen genomen.

"We kunnen het vele water prima aan", meldt het Waterschap Rijn en IJssel. "Daar waar nodig nemen we maatregelen." De afgelopen dagen is er veel regen gevallen. Ook is er veel rivierwater vanuit Duitsland, Zwitserland en Oost-Frankrijk onderweg naar de wateren in Gelderland. "We kijken ook naar de afvoer van kleinere wateren in het Duitse achterland", laat het waterschap weten. "Komend weekend is er hoogwater in de Rijn en de IJssel." Het hoge water komt niet als een verrassing, toch is dit volgens de organisatie een bijzondere situatie: "Vooral voor deze tijd van het jaar, de zomer, is dit een uitzonderlijke situatie. In de winter komt dit vaker voor."

Het waterschap laat weten de komende dagen de 'vingers aan de pols' te houden: "We inspecteren de dijken en nemen daar waar nodig tijdig maatregelen. Bij deze waterstanden is het vooralsnog niet nodig om één van onze coupures (een onderbreking in een waterkering, red.) te sluiten." De afgelopen dagen is er extra gemaaid bij de watergangen zodat het water eerder kan wegvloeien. "Ook hebben we veel stuwen in ons gebied laag gezet met in het achterhoofd dat er ook weer een droge periode aankomt", aldus het waterschap.

Maatregelen over de grens
Van de extreme wateroverlast waar sommige districten mee kampen, is in Kreis Kleve en Kreis Borken geen sprake. Wel worden bijvoorbeeld in Rees, over de grens bij Megchelen, maatregelen genomen. De promenade bij de Rijn wordt afgesloten en ook is het pondje uit de vaart gehaald. Stadt Emmerik laat weten dat er geen maatregelen zijn gepland in verband met het hoog water.

Gevolgen voor de Achterhoek
Het Waterschap Rijn en IJssel verwacht geen grote gevolgen in de Achterhoek. De organisatie geeft aan dat er geen kritieke punten of risicogebieden in de regio zijn: "Alleen houden we Sluis De Pol in de Oude IJssel nog even in de gaten in verband met recreatievaart." Vooralsnog wordt er geen stremming van de sluis voor de recreatievaart ingesteld.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale omroepen Antenne Niederrhein en RN7.

Foto: REGIO8

Copyright © 2022 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)