Achterblijvers volgen boerenprotest op voet

Gepubliceerd: 16-10-2019 16:10. Bijgewerkt: 16-10-2019 17:03

Terwijl honderden agrariërs woensdag met trekkers richting het westen trokken om te protesteren tegen het voorgenomen stikstofbeleid van de overheid, moest het werk op de boerenbedrijven doorgaan. Melkveehouder Frank Simmes uit Netterden bleef achter en zag hoe familieleden van hem in Den Haag hun stem lieten horen.


“Mijn neefje (Joris Simmes, red.) is samen met een dochter van mij naar Den Haag”, zegt melkveehouder Simmes. “Dat zijn de jonge boeren en die willen aan het werk blijven. Zij moeten kenbaar maken dat ze het niet eens zijn met de hele stikstofproblematiek.” Om de koeien te voeren en andere werkzaamheden op het bedrijf te verrichten bleef Simmes achter. “Het kan best zijn dat ze een nacht over moeten blijven, dus dan moeten hier wel mensen aanwezig zijn”, aldus de melkveehouder, die volledig achter het protest staat: “Ik vind het heel positief dat boeren zich samen opstellen en een eenheid vormen.”

Het boerenprotest zorgde woensdag voor een verkeerschaos op snelwegen. Tegen gemaakte afspraken in verspreidde het protest zich door Den Haag, waarbij onder meer het openbaar vervoer deels werd stilgelegd. Ook was een doodskist te zien met daarop de naam 'Jesse', wat een verwijzing lijkt te zijn naar  GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. “Dat is gewoon voor de beeldvorming en is natuurlijk niet echt zo bedoeld”, zegt Simmes, die niet vindt dat het uit de hand loopt. “Dat ze het Malieveld opgaan, ja, ze moeten ergens staan. Ze laten het netjes achter, desnoods zaaien ze het weer netjes in.”

Hoop voor toekomst
Ondanks de stikstofdiscussie en eventuele maatregelen die genomen moeten worden, kijkt Simmes hoopvol naar de toekomst voor hem en beoogd opvolger Joris. “Het is echt een papieren stikstofprobleem en ik zie mogelijkheden dat het goed opgelost wordt”, aldus de Netterdense melkveehouder. “Maar we moeten daar samen aan werken. Niet tegen elkaar. Volgens mij ligt daar de oplossing.”

Foto: REGIO8

Copyright © 2020 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)