Gewenste hangplekken voor jeugd in Neede

Gepubliceerd: 14-11-2017 8:11. Bijgewerkt: 14-11-2017 8:48

Jongeren in Neede hebben vier tijdelijke hangplekken toegewezen gekregen van de gemeente. Uit gesprekken met de jeugd bleek er volgens Berkelland behoefte aan een eigen plek te zijn, waar de jongeren anderen niet tot last zijn en dus ook niet worden weggestuurd.

‘’De afgelopen tijd is in verschillende gesprekken tussen en met jongeren, ouders, politie en zorgpartners duidelijk geworden dat er onder jongeren in Neede grote behoefte is aan een ‘eigen plek’ waar je je vrienden kan ontmoeten zonder weggestuurd te worden’’, schrijft de gemeente. ‘’Als onderdeel van onze leefgemeenschap vindt de gemeente dat jongeren hier ook recht op hebben. Daarom zijn er vier tijdelijke locaties in Neede aangemerkt.’’

Locaties
Het gaat om het Vlaermoesplein, het grasveldje aan de Oranjelaan, rond de betonnen trap van de Spilbroekhal en het parkeerterrein bij de Lidl.

Omwonenden zijn maandag geïnformeerd door de gemeente. Berkelland zet een extra jongerenwerker in om samen met de jeugd regels te bepalen om ongewenst gedrag samen te voorkomen. Bovendien zegt de gemeente op jongeren die steevast voor problemen zorgen beter zicht te krijgen. Voor de langere termijn zoekt de gemeente nog een breed gedragen oplossing. ‘’Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat jongeren een onderdeel vormen van onze leefgemeenschap. Zij zijn onze toekomst.’’


Foto: REGIO8 (archief)


Copyright © 2018 - REGIO8 | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)